Dosežki

 • leta 1951: republiška prvakinja Alojzija Pongrac
 • leta 1960: republiški mladinski prvak Franc Pešec
 • večkratni prvaki I. slovenske lige
 • leta 2007 do 2011: šest naslovov državne mladinske prvakinje v standardnem in pospešenem šahu Zoje Zorko med deklicami do 10, 12 in 14 let
 • leta 2010: 2. mesto na 8. prvenstvu Evropske unije deklic do 12 let (Zoja Zorko)
 • leta 2010: 2. mesto na državnem ekipnem prvenstvu za kadetinje (Zoja Zorko in Urša Červan)
 • leta 2011: 3. mesto na državnem prvenstvu v pospešenem šahu za mladinke (Zoja Zorko in Urša Červan)
 • leta 2012: 3. mesto na Evropskem ekipnem prvenstvu v pospešenem šahu do 10 let (Jaka Brilej)
 • leta 2013: 1. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu v pospešenem šahu do 10 let (Jaka Brilej)
 • leta 2013: 2. mesto na Državnem prvenstvu za članice (Ksenija Novak)
 • leta 2014: 3. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu do 10 let (Maj Pritržnik)
 • leta 2014: 1. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu do 12 let (Jaka Brilej)
 • leta 2014: 1. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu do 12 let (Nuša Hercog)
 • leta 2014: 2. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu v pospešenem šahu do 12 let (Nuša Hercog)
 • leta 2014: 3. mesto na Državnem prvenstvu za članice (Ksenija Novak)
 • leta 2014: 1. mesto v 1. ženski ligi (Ksenija Novak in Eva Petauer)
 • leta 2014: 1. mesto v Kadetski ligi deklet do 15 let (Eva Petauer in Nuša Hercog)
 • leta 2014: 3. mesto v Državni ligi mladink (Eva Petauer in Nuša Hercog)
 • leta 2014: 1. mesto absolutno na 12.prvenstvu Evropske unije do 11 let (Nuša Hercog)
 • leta 2015: 1. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu do 12 let (Nuša Hercog)
 • leta 2015: 1. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu v pospešenem šahu do 12 let (Nuša Hercog)
 • leta 2015: 3. mesto absolutno na 13.prvenstvu Evropske unije do 14 let (Jaka Brilej)
 • leta 2015: 1. mesto na Državnem prvenstvu kadetinj v pospešenem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2015: 1.mesto na Državnem prvenstvu članic v hitropoteznem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2016: 1. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu deklet do 14 let v standardnem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2016: 2. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu deklet do 14 let v pospešenem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2016: 3. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu deklet do 18 let v standardnem šahu (Eva Petauer)
 • leta 2016: 2. mesto na Državnem ekipnem prvenstvu kadetinj (Nuša Hercog, Ana Marija Petauer)
 • leta 2016: 2. mesto absolutno na 14.prvenstvu Evropske unije do 14 let (Jaka Brilej) 
 • leta 2016: 2. mesto na Državnem prvenstvu deklet do 20 let v pospešenem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2017: 1. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu fantov do 14 let v standardnem šahu (Jaka Brilej)
 • leta 2017: 2. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu deklet do 14 let v standardnem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2017: 2. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu fantov do 14 let v pospešenem šahu (Jaka Brilej)
 • leta 2017: 1. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu deklet do 14 let v pospešenem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2017: 1. mesto na Državnem ekipnem prvenstvu kadetinj (Nuša Hercog, Ana Marija Petauer)

 • leta 2017: 2. mesto na Državnem ekipnem prvenstvu kadetov v hitropoteznem šahu (Jaka Brilej, Nuša Hercog, Maj Pritržnik, Žiga Žvižej)

 • leta 2017: 2. mesto na Državnem prvenstvu kadetinj v hitropoteznem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2017: 1. mesto absolutno na 15.prvenstvu Evropske unije do 14 let (Jaka Brilej) 
 • leta 2017: 4. mesto Slovenije (Jaka Brilej, Nuša Hercog) na Evropskem ekipnem mladinskem prvenstvo v hitropoteznem šahu 
 • leta 2017: 4. mesto na Evropskem mladinskem prvenstvu v pospešenem šahu deklet do 14 let (Nuša Hercog)
 • leta 2017: 5. mesto na Evropskem mladinskem prvenstvu v pospešenem šahu fantov do 14 let (Jaka Brilej) 
 • leta 2018: 2. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 14 let (Nika Kralj)
 • leta 2018: 2. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 16 let (Nuša Hercog)
 • leta 2018: 1. mesto na Državnem prvenstvu v standardnem šahu do 16 let (Nuša Hercog)
 • leta 2018: 2. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 8 let (Lan Želj)
 • leta 2018: 2. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 12 let (Matic Nareks)
 • leta 2018: 2. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 16 let (Jaka Brilej)
 • leta 2018: 3. mesto v Kadetski ligi v standardnem šahu deklet (Nika Kralj, Ana Marija Petauer)
 • leta 2018: 2. mesto v Kadetski ligi v standardnem šahu fantov (Jaka Brilej, Matic Nareks, Maj Pritržnik, Žiga Žvižej)
 • leta 2018: 3. mesto na Evropskem prvenstvu v hitropoteznem šahu deklet do 18 let (Nuša Hercog)
 • leta 2018: 3. mesto na Evropskem prvenstvu v pospešenem šahu deklet do 16 let (Nuša Hercog)
 • leta 2018: 1. mesto na Evropskem ekipnem prvenstvu v pospešenem šahu deklet do 16 let (Nuša Hercog)
 • leta 2018: 1. mesto v Kadetski ligi v hitropoteznem šahu deklet (Nuša Hercog, Nika Kralj)
 • leta 2018: 1. mesto v Kadetski ligi v pospešenem šahu deklet (Nuša Hercog, Nika Kralj)
 • leta 2018: 1. mesto v Kadetski ligi v hitropoteznem šahu fantov (Jaka Brilej, Žiga Žvižej, Matic Nareks)
 • leta 2018: 1. mesto v Kadetski ligi v pospešenem šahu fantov (Jaka Brilej, Matic Nareks,  Žiga Žvižej)
 • leta 2018: 1. mesto na Državnem kadetskem prvenstvu v hitropoteznem šahu (Jaka Brilej)
 • leta 2018: 3. mesto na Državnem kadetskem prvenstvu v hitropoteznem šahu (Matic Nareks)
 • leta 2019: 1. mesto na Državnem ekipnem prvenstvu članic v pospešenem šahu (Nuša Hercog, Nika Kralj)
 • leta 2019: 3. mesto na Državnem ekipnem prvenstvu članic v hitropoteznem šahu (Nuša Hercog, Nika Kralj)
 • leta 2019: 1. mesto na Državnem prvenstvu članic v pospešenem šahu (Nuša Hercog)
 • leta 2019: 1. mesto na Državnem prvenstvu v standardnem šahu do 14 let (Nika Kralj)
 • leta 2019: 2. mesto na Državnem prvenstvu v standardnem šahu do 16 let (Nuša Hercog)
 • leta 2019: 2. mesto na Državnem prvenstvu v standardnem šahu do 16 let (Jaka Brilej)
 • leta 2019: 3. mesto na Državnem prvenstvu v standardnem šahu do 14 let (Matic Nareks)
 • leta 2019: 1. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 16 let (Nuša Hercog)
 • leta 2019: 1. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 14 let (Matic Nareks)
 • leta 2019: 3. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 14 let (Nika Kralj)
 • leta 2019: 3. mesto na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu do 16 let (Jaka Brilej)
 • leta 2019: 1. mesto v Kadetski ligi v standardnem šahu deklet (Nika Kralj, Ana Marija Petauer)
 • leta 2019: 2. mesto v Kadetski ligi v standardnem šahu fantov (Jaka Brilej, Matic Nareks, Urban Štern, Lan Želj)
 • leta 2019: 2. mesto v Kadetski ligi v pospešenem šahu deklet (Nuša Hercog, Nika Kralj)
 • leta 2019: 1. mesto v Mladinski ligi v pospešenem šahu mladink (Pia Rožmanec, Ana Marija Petauer)
 • leta 2019: 3. mesto v Kadetski ligi v pospešenem šahu fantov (Jaka Brilej, Matic Nareks, Filip Kadilnik)
 • leta 2019: 3. mesto v Kadetski ligi v hitropoteznem šahu deklet (Nika Kralj, Ana Marija Petauer)
 • leta 2019: 1. mesto v Kadetski ligi v hitropoteznem šahu fantov (Jaka Brilej, Matic Nareks, Filip Kadilnik)
 • leta 2019: 1. mesto v Mladinski ligi v hitropoteznem šahu mladink (Pia Rožmanec, Zala Petauer)
 • leta 2019: 2. mesto na Državnem kadetskem prvenstvu v hitropoteznem šahu (Pia Rožmanec)
 • leta 2019: 1. mesto na Državnem kadetskem prvenstvu v hitropoteznem šahu (Matic Nareks)
 • leta 2019: 3. mesto na Državnem mladinskem prvenstvu v hitropoteznem šahu (Zala Petauer)